4 χρόνια... και συνεχίζουμε!

Έντυπα σταματούν, κανάλια κλείνουν, μαγαζιά κατεβάζουν ρολλά οριστικά και αμετάκλητα κι όμως εμείς, το μικρό - αλλά αποκλειστικά έντυπο - χομπίστικο περιοδικό για το retro computing & gaming είμαστε σταθερά εδώ! Διαβάστε σχετικά με την πλούσια ύλη του 17ου τεύχους και σιγουρευτείτε ότι προμηθευτήκατε εγκαίρως το προσωπικό σας αντίτυπό!

Φιλικά sites