Σας είχαμε προειδοποιήσει ;)

Δεν έχουν περάσει παρα λίγοι μήνες, όταν ρίξαμε την 1η προειδοποιητική βολή... Πλέον, μπαίνουν στη σφαίρα της αθανασίας και τα τεύχη Νο. 3, 7, 9, 10 & 11.

Επειδή - όπως συχνά υπενθυμίζουμε - το περιοδικό τυπώνεται και κυκλοφορεί αποκλειστικά σε έντυπη μορφή, είναι θεμιτό να προμηθεύεστε εγκαίρως το αντίτυπό σας, πριν αυτό εξαντληθεί... γιατί θα εξαντληθεί!

Το γεγονός ότι όλα τα τεύχη του RETRO PLANET που έχουν κυκλοφρήσει, έχουν εξαντληθεί, το ωφείλουυμε σε εσάς που για περισσότερα από 3,5 χρόνια έχετε αγκαλιάσει αυτή τη ρομαντική προσπάθεια.

Φιλικά sites