Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα

Οι παρακάτω όροι καλύπτουν τη χρήση του παρόντος website κaι των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Παρακαλώ διαβάστε τις με προσοχή.

Το RETRO PLANET διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την πολιτική των προσωπικών δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή. Η τελευταία τους έκδοση θα βρίσκεται πάντα διαθέσιμη από το αντίστοιχο link.

Πληροφορίες που συλλέγουμε και πως τις χρησιμοποιούμε

Όταν χρησιμοποιείτε μία online φόρμα κάποιας υπηρεσίας μας ενδέχεται να σας ζητηθεί το όνομα και άλλες πληροφορίες όπως ο λογαριασμός e-mail σας, o τηλεφωνικός αριθμός ή/και η διεύθυνση σας. Μόνο σχετικές πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν από εμάς ή τρίτα πρόσωπα, συνεργαζόμενα με εμάς, τα οποία πιθανόν να επικοινωνήσουν μαζί σας, με σκοπό να εξυπηρετήσουν και να διεκπεραιώσουν το αίτημά σας.

Χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικά εργαλεία αναλυτικών αναφορών για να καταγράψουμε μη προσωπικές πληροφορίες από εσάς. Αυτές οι πληροφορίες, όπως η έκδοση του περιηγητή σας, η ηλεκτρονική διεύθυνση της προηγούμενης ιστοσελίδας που είχατε επισκεφθεί, τον ISP σας, το λειτουργικό σύστημα και την IP διεύθυνση σας, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να ταυτοποιηθείτε. Το RETRO PLANET, διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει συνεργάτες που θα χρησιμοποιήσουν cookies με σκοπό να ελέγξουν, διαχειριστούν και να βελτιστοποιήσουν τις υπηρεσίες, βοηθώντας στην καταγραφή της αποδοτικότητας τους.

Πως προφυλάσσονται οι προσωπικές μου πληροφορίες;

Οποτεδήποτε αποκτούμε πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες, χρησιμοποιούμε εμπορικές λύσεις, στο μέτρο του δυνατού, με σκοπό να τις προστατέψουμε από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κοινοποίηση σε τρίτους. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εγγυηθούμε για την απόλυτη προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Αντιστοίχως, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε διάχυση δεδομένων εξαιτίας σφαλμάτων κατά τη μετάδοση, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης από τρίτους ή άλλων ειδών πράξεων τρίτων ή πράξεων και παραλείψεων πέρα του εύλογου ελέγχου μας.

Περιεχόμενο Υπηρεσιών

Το περιεχόμενο που αποθηκεύετε, δημοσιοποιείτε ή μεταδίδετε με ή σε μία υπηρεσία, όπως ένα σχόλιο σε γραπτό κείμενο, φωνητικό αρχείο ή εικόνα, μπορεί να προσπελαστεί από άλλους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που δεν γνωρίζετε. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις τρίτων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να είσαι επιφυλακτικοί όταν επικοινωνείτε με άλλους χρήστες και να αποκαλύπτετε προσωπικές πληροφορίες μόνο σε όσους γνωρίζετε και θεωρείτε αξιόπιστους. Δεν θα πρέπει να υποθέσετε ότι το περιεχόμενο αυτό θα κρατηθεί προκαταβολικά προσωπικό.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Όλες οι ευαίσθητες πληροφορίες σας φυλάσσονται ακολουθώντας τα ευρεία αποδεχτά πρότυπα της βιομηχανίας προστασίας κατά των ιών/malware/trojan και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης από τρίτους. Ωστόσο, καμία μέθοδος αποστολής δεδομένων στο Διαδίκτυο ή μέθοδος αποθήκευσης ηλεκτρονικών δεδομένων, δεν εγγυάται 100% αποτελεσματικότητα. Ως εκ τούτου, παρότι καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να χρησιμοποιούμε εμπορικά μέσα με σκοπό να προστατέψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη προστασία τους.

Παιδιά κάτω των 13

Η υπηρεσία προορίζεται για χρήστες άνω των 13 ετών. Κατά συνέπεια δεν θα συλλέξουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από παιδιά που γνωρίζουμε ότι είναι κάτω από αυτό το ηλικιακό όριο. Επιπροσθέτως, θα διαγράψουμε οποιαδήποτε πληροφορία διατηρούμε στη βάση δεδομένων μας η οποία έχουμε διασταυρώσει ότι προέρχεται από παιδιά κάτω των 13 ετών. Σε κάποιες περιπτώσεις, ένα παιδί κάτω των 13 ετών μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας αλλά με την εξουσιοδότηση του γονέα ή κηδεμόνα του.

Παιδιά μεταξύ 13 και 17 ετών

Υποψήφιοι χρήστες μεταξύ 13 και 17 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας μόνο υπό την επιτήρηση των γονέων ή κηδεμόνων τους. Εάν είστε μεταξύ 13 και 17 ετών, εσείς, οι γονείς σας ή κηδεμόνες σας μπορείτε να ζητήσετε να απενεργοποιηθούν τμήματα υπηρεσιών που απαιτούν την λήψη προσωπικών δεδομένων.

Γνωστοποίηση πληροφοριών σε διάδοχα σχήματα

Μπορεί να γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε οποιοδήποτε διάδοχο σχήμα αναλάβει το RETRO PLANET στο εγγύς ή απώτερο μέλλον. Σε περίπτωση νομικού ή επαγγελματικού μετασχηματισμού του RETRO PLANET όπως έναρξη δραστηριοτήτων, εξαγορά, συγχώνευση ή πώληση, η γνωστοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών πιθανόν να υπόκεινται στον μετασχηματισμό αυτό, χωρίς την προηγούμενη έγκριση σας, γραπτή ή προφορική.

Γνωστοποίηση πληροφοριών σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη

Μπορεί να χρειαστεί να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να αποσοβηθεί μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για να αποφευχθεί κίνδυνος για τρίτους, για να ανταποκριθούμε σε νομικές απαιτήσεις τρίτων, για την προστασία ή την επιβολή των δικαιωμάτων μας ή όπως απαιτείται και επιτρέπεται από το νόμο (συμπεριλαμβανομένου, τον χωρίς περιορισμό στη συμμόρφωση σε κλήτευση ή δικαστική απόφαση).

© RETRO PLANET

Φιλικά sites