Εξαντλήθηκες εσύ, κι εσύ, κι εσύ...

Επάνάληψη μήτηρ πάσης μαθήσεως, αγαπητοί μας αναγνώστες καθώς διαθέσιμα τεύχη που ακόμα κυκλοφορούν .. κι οπλοφορούν παραμένουν το 18ο και 19ο τεύχος, μόνο.

Το RETRO PLANET, παραμένει αποκλειστικώς σε έντυπη μορφή και ό,τι γράφει με μελάνι, όχι απλώς δεν ξεγράφει αλλά ούτε καν επανατυπώνεται. Γι αυτό σπεύστε να το προμηθευτείτε, όσο υπάρχει διαθεσιμότητα.

Λόγω προβλήματος στην db του site, δεν δύναται να ανανεωθούν τα εξώφυλλα μερικών πρόσφατων τευχών με το σήμα του Sold Out, γι αυτό θεωρείστε τη παρούσα ενημέρωση ως την πλέον έγκυρη.

Φιλικά sites